ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το έργο στοχεύει στη διάδοση μιας νέας μεθοδολογίας και εργαλείων για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και ταυτόχρονα την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους και τους κινδύνους για την υγεία που προκύπτουν από την αυξημένη χρήση ψηφιακών εργαλείων στο εργασιακό περιβάλλον.

  • Π1 - Περιεχόμενα ΕΕΚ DeSTRESS

    Αυτό το παραδοτέο περιέχει το πλαίσιο του έργου. Θα καθορίσει με μεγαλύτερη σαφήνεια τις προκλήσεις και τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω της ανάπτυξης ενός νέου προγράμματος σπουδών και κατάρτισης (ΕΕΚ) με στόχο να επιτρέψει στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν σχέδια αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών (ΤΠΕ) για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους.

  • IO2 - DeSTRESS Ψηφιακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

    Το δεύτερο παραδοτέο είναι η Ψηφιακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης που βασίζεται σε παιχνιδοκεντρικές μεθόδους βάσει των προδιαγραφών του Π1. Σκοπός αυτού του παραδοτέου είναι να δημιουργήσει την πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης DeSTRESS. Τα ενσωματωμένα σενάρια θα προσφέρουν μια πλούσια, βιωματική εμπειρία που θα επιτρέπει την κατανόηση των επιλογών που υπάρχουν και των συνέπειών τους. Θα υπάρχει επίσης πρόβλεψη για διασύνδεση της πλατφόρμας με την Ευρωπαϊκή κοινότητα του DeSTRESS (βλ. Π2 / Δ4) παρέχοντας ένα διαδικτυακό εργαλείο κοινωνικών μέσων, ώστε οι χρήστες να μοιράζονται και να ανταλλάσσουν ιδέες και εμπειρίες.

  • Π3 - DeSTRESS Πολιτικές και Συστάσεις

    Αυτό το παραδοτέο θα στηρίξει τα μακροπρόθεσμα σχέδια βιωσιμότητας και αξιοποίησης του DeSTRESS. Οι εταίροι θα προετοιμάσουν μια έκθεση πολιτικών που θα περιλαμβάνει σαφείς συστάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή του πλαισίου και των εργαλείων DeSTRESS για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των κινδύνων και των επιπτώσεων του ψυχοκοινωνικού στρες ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης χρήσης των ΤΠΕ στο εργασιακό περιβάλλον.

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: Sessions for the user are not allowed because the user is not a confirmed user. Type: OAuthException

9 months ago

Having a job can improve in many ways an individual's mental health and overall attitude toward life. However, many people face significant stress in the workplace that outweighs any possible benefits, and sometimes even succeed to appearecement of severe stress symptoms. Visit our website and keep in touch with the projects outputs that help coping with the technostressors in the workspace: destress.eu/outcomes/ ... See MoreSee Less