DeSTRESS

Rozwijanie kompetencji w zakresie odporności na stres @SME

O PROJEKCIE

Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, zgodnie z dyrektywami dotyczącymi praw w pracy, są częścią polityki UE w zakresie zatrudnienia i spraw socjalnych. Jednak pomimo dużych kwot wydanych na zapobieganie ryzyka, istnieją pewne obszary, w których wyniki są nadal ograniczone. Negatywny wpływ na produktywność stanowi główny ukryty koszt w wielu organizacjach, ale szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP).

Rozwój kompetencji w zakresie odporności na stres @SMEs (DeSTRESS) ma na celu dostarczenie innowacyjnego rozwiązania tego problemu, opartego na kształceniu i szkoleniu zawodowym. Bazując na istniejących badaniach, partnerzy opracują program nauczania VET wspierany przez innowacyjną cyfrową platformę szkoleniową VET z wykorzystaniem najnowszych technik szkolenia opartego na grach i grywalizacji, uzupełniony o zestaw praktycznych narzędzi i zasobów ułatwiających przenoszenie nauki do miejsca pracy.

 

2 years ago

Technostress, or digital stress, has many negative consequences. Can we recognize the symptoms of technostress and its sources (techno-stressors)? How to deal with it? Can digital hygiene help with wellness? What is psychological fitness and how to train mental resilience and fight digital stress? How should the employer take care of his employees in the era of remote work?All these issues were discussed during the Seminar-Workshop entitled "Digital stress - how to deal with it?", that took place on May 12, 2022 organised by Fundacja Małopolska Izba Samorządowa in the cooperation with WSEI Kraków - Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.During the seminar, the following lectures were given by:🖌PhD Tomasz Czapran (WSEI in Krakow) on "Remote work and digital stress. How to take care of your employees?";🖌Ms Katarzyna Matyjewicz from IBM on "Psychological fitness - how to train mental resilience and fight digital stress;🖌Mr Kamil Śliwowski on "How to take care of digital well-being?"In the second part of the seminar a workshop was held, where participants tested the educational game on the DeSTRESS platform, which describes real situations in the work environment related to stressors caused by techno-stress.The seminar was organized as part of the project "Developing Competences for Stress Resilience @SMEs” DeSTRESS, implemented in partnership with universities and organizations from Portugal, Spain, Italy, Greece, Ireland and Poland, and financed by the Erasmus + Program ... See MoreSee Less

2 years ago

How to maintain a healthy balance between real and virtual life?📱💻📧We are surrounded by technology that not only provides us with entertainment, but also allows us to perform professional duties without leaving home. Video conferences, e-mails, instant messaging make life easier, but they can also have negative effects on our health, especially mental health.👇👇👇A conscious manager should also take care of digital well-being in the company.See the DeSTRESS training platform that develop competences to cope with technostress, using the latest techniques in game-based training and gamification, complemented by a set of practical tools and resources to facilitate the transfer of learning into the workplace.⤵destress.eu/training/Follow us on LinkedIn 👉https://www.linkedin.com/company/destress-project/#destress #stress #workfromhome ... See MoreSee Less