ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ένας από τους στόχος της ατζέντας για τις νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας «Ευρώπη 2020» είναι η βελτίωση της ποιότητας της εργασίας μέσω καλύτερων συνθηκών εργασίας. Ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της ατζέντας είναι το νομικό πλαίσιο για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (OSH) βάσει της οδηγίας για τα δικαιώματα στην εργασία που αποτελεί μέρος της πολιτικής της ΕΕ για την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις.

  • "Στην Ευρώπη, το 25% των εργαζομένων δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν άγχος που σχετίζεται με την εργασία για το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου εργασίας τους, και ένα παρόμοιο ποσοστό αναφέρει ότι η εργασία επηρεάζει αρνητικά την υγεία τους"

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΟΣ

Το Στρατηγικό Πλαίσιο για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία 2014-2020 υπογραμμίζει τη σημασία της πρόληψης των σχετικών με την εργασία ασθενειών και κινδύνων για την υγεία, αντιμετωπίζοντας νέους και αναδυόμενους κινδύνους που προέρχονται από τη χρήση (ή υπερβολική χρήση) ψηφιακής τεχνολογίας (ΤΠΕ). Πιο πρόσφατα, η χρήση (ή υπερβολική χρήση) ψηφιακής τεχνολογίας επιδείνωσε αυτά τα προβλήματα και εισήγαγε νέα προβλήματα υγείας όπως δυσκολία εστίασης, γνωστικές απώλειες, ελλείμματα στις κοινωνικές δεξιότητες, αίσθηση απομόνωσης κ.λπ.

Εργαζόμενοι και ιδιοκτήτες / διευθυντές ΜΜΕ ως τελικοί χρήστες και κύριοι ωφελούμενοι.

Εκπαιδευτές ΕΕΚ, Σύμβουλοι Ανθρώπινου Δυναμικού και Σύμβουλοι Υγιεινής & Ασφάλειας.

Επαγγελματικές ενώσεις.

Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων για την Υ&Α και οι κυβερνητικοί φορείς.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΟΣΤΡΕΣ;

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για αντιμετώπιση του άγχους @ΜΜΕ (DeSTRESS) στοχεύει στην παροχή μιας καινοτόμου λύσης που βασίζεται στην ΕΕΚ. Με βάση την υπάρχουσα έρευνα, οι εταίροι θα αναπτύξουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης που θα υποστηρίζεται από μια καινοτόμο ψηφιακή πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες παιχνιδοκεντρικές τεχνικές εκπαίδευσης και θα συνοδεύεται από ένα σύνολο πρακτικών εργαλείων για τη διευκόλυνση της μεταφοράς της μάθησης στον χώρο εργασίας. Αυτό το ηλεκτρονικό περιβάλλον θα αναδείξει τους κύριους κινδύνους για την υγεία που προκύπτουν από τις ΤΠΕ και τον πραγματικό αντίκτυπό τους στη ζωή των ατόμων και στην παραγωγικότητα των εταιρειών. Οι παίκτες θα αναλάβουν ρόλους, επιτρέποντάς τους να συνειδητοποιήσουν εάν έχουν ήδη βιώσει παρόμοιες καταστάσεις, πώς προέκυψαν και ποιες λύσεις είναι διαθέσιμες για κάθε σενάριο. Εκτός από την ευαισθητοποίηση στο πρόβλημα, θα επιτρέψει στους ιδιοκτήτες, τους διαχειριστές και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να σχεδιάσουν και να μετριάσουν την εμφάνιση και τις αρνητικές συνέπειες του εργασιακού άγχους. Για το σκοπό αυτό, θα εκπονηθεί επίσης μια έκθεση με προτάσεις πολιτικής.

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΕΧΝΟΣΤΡΕΣ

Σύμφωνα με την τελευταία Ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας (Eurofound, 2017), ο αριθμός των εργαζομένων που χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες πληροφοριών (ΤΠΕ) αυξάνεται. Αν και η πληροφορική έχει βελτιώσει διάφορες πτυχές της καθημερινής μας ζωής (π.χ. μείωση των αποστάσεων, δυνατότητα πρόσβασης και επεξεργασίας μεγάλης ποσότητας πληροφοριών, κ.λπ.), η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις (La Torre et al. 2019). Οι Ragu-Nathan et al. (2008) ορίζουν το τεχνοστρές ως την εμπειρία του άγχους του χρήστη πληροφορικής όταν χρησιμοποιεί τεχνολογίες.

  • ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  • ΤΕΧΝΟ - ΕΙΣΒΟΛΗ
  • ΤΕΧΝΟ - ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ
  • ΤΕΧΝΟ - ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ
  • ΤΕΧΝΟ - ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ
Αναφέρεται σε καταστάσεις όπου οι χρήστες αισθάνονται ότι απειλούνται από απώλεια θέσεων εργασίας.
Αυτό αναφέρεται στη δυνατότητα των ΤΠΕ να εισβάλλουν στην προσωπική ζωή ενός εργαζομένου κατά την εκτέλεση εργασιών, επειδή οι εργαζόμενοι μπορούν να προσεγγιστούν ανά πάσα στιγμή και μπορεί να αισθάνονται την ανάγκη να είναι συνεχώς συνδεδεμένοι.
Αναφέρεται στις συνεχείς αλλαγές και αναβαθμίσεις λογισμικού και εξοπλισμού που μπορεί να προκαλέσουν άγχος στους υπαλλήλους.
Αναφέρεται σε καταστάσεις όπου οι χρήστες αισθάνονται ότι απειλούνται να χάσουν τη δουλειά τους.

Αναφέρεται σε καταστάσεις όπου οι χρήστες αισθάνονται ότι απειλούνται από απώλεια θέσεων εργασίας.

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: Sessions for the user are not allowed because the user is not a confirmed user. Type: OAuthException

9 months ago

Having a job can improve in many ways an individual's mental health and overall attitude toward life. However, many people face significant stress in the workplace that outweighs any possible benefits, and sometimes even succeed to appearecement of severe stress symptoms. Visit our website and keep in touch with the projects outputs that help coping with the technostressors in the workspace: destress.eu/outcomes/ ... See MoreSee Less