Προπονητική πλατφόρμα DeStress

Η υγεία και η ασφάλεια στο χώρο εργασίας αποτελούν μέρος της πολιτικής της ΕΕ για την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες για τα δικαιώματα στην εργασία. Ωστόσο, παρά τα μεγάλα ποσά που δαπανώνται για την πρόληψη κινδύνων, υπάρχουν ορισμένοι τομείς όπου τα αποτελέσματα εξακολουθούν να είναι περιορισμένα. Ο αρνητικός αντίκτυπος στην παραγωγικότητα αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο κρυφό κόστος σε πολλούς οργανισμούς, αλλά ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Πριν ξεκινήσετε, διαβάστε τη Φόρμα συγκατάθεσης

Ενότητα 1: Εισαγωγή στο DeSTRESS

Τι είναι το TechnoStress (PDF)

Εισαγωγή (παιχνίδι)

Εάν αντιμετωπίσετε μεγάλη καθυστέρηση στο άνοιγμα αυτού του συνδέσμου, κατεβάστε μια έκδοση παιχνιδιού (PC ή MAC) ακολουθώντας το σύνδεσμο, αποσυμπιέστε το στον υπολογιστή σας και παίξτε το σενάριο εκεί.

 

Ενότητα 2: Το παιχνίδι DeSTRESS

Φόρτος εργασίας λόγω της τεχνολογίας

Εάν αντιμετωπίσετε μεγάλη καθυστέρηση στο άνοιγμα αυτού του συνδέσμου, χρησιμοποιήστε το παιχνίδι που κατεβάσατε στον υπολογιστή σας και παίξτε τα σενάρια εκεί.

Τεχνο-εισβολή

Τεχνο-πολυπλοκότητα

Tεχνο-ανασφάλεια

Τεχνο-αβεβαιότητα

Ενότητα 3: Διαμεσολαβητής

Οδηγός διαμεσολαβητή (PDF)

Πόροι

λίστες ελέγχου (.zip)

φυλλάδια (.zip)