IO1 – Treść Szkolenia VET DeSTRESS

Ten rezultat zapewnia kontekst dla projektu. Definiuje w wyraźniejszy sposób wyzwania i problemy, które mają zostać rozwiązane w ramach projektu poprzez opracowanie nowego programu nauczania i kursu szkoleniowego VET, którego celem jest umożliwienie mikroprzedsiębiorstwom i MŚP opracowywania i wdrażania planów wykorzystania technologii cyfrowych (DT) w celu rozwoju ich przedsiębiorstwa.