IO3 – Raport DeSTRESS i zalecenia dotyczące polityki

Rezultat ten będzie stanowić podstawę długoterminowych planów zrównoważonego rozwoju i eksploatacji dla DeSTRESS. Partnerzy przygotują raport zawierający jasne zalecenia dotyczące dalszego rozwoju i stosowania koncepcji DeSTRESS oraz narzędzi do zarządzania i łagodzenia ryzyka i wpływu stresu psychospołecznego w wyniku coraz częstego stosowania DT w środowisku pracy.